Werkwijze

Gedurende het proces wordt een breed scala aan faciliteiten en ondersteuning geboden.
Re-integratie spoor 2 betekent bij Vizon een individueel traject en maatwerk. Gedurende het gehele traject wordt de cliënt begeleid door een ervaren
re-integratieadviseur.

Er vinden, met doorgaans een frequentie van éénmaal per twee weken, gesprekken plaats van 1,5 uur tussen de re-integratieadviseur en de werknemer. Rapportage momenten worden in overleg met de opdrachtgever vooraf bepaald. Daarnaast hebben we regelmatig evaluatiemomenten met de werkgever. Zodat ook de werkgever nauw betrokken blijft bij het traject dat wordt doorlopen. Bij belangrijke koerswijziging zal er direct contact worden opgenomen. Na de laatste sessie wordt een eindverslag gemaakt van de bevindingen. Rapportages aan de opdrachtgever gebeuren in overleg en met toestemming van de cliënt.