Over ons

Vanuit ervaring in de zorg is duidelijk dat reïntegratietrajecten vaak te snel worden ingestoken op ‘weer snel aan het werk gaan’, zonder hierbij te kijken naar overige zaken die minstens net zo belangrijk zijn. Hierdoor vermindert de intrinsieke motivatie en duren trajecten alsnog vaak lang, zonder resultaat.

Zorgvuldige begeleiding van zowel werkgever als werknemer staat centraal. Wij adviseren en stimuleren werkgever en werknemer tot de meest passende aanpak om tot een oplossing te komen met perspectief voor beide partijen. Steeds binnen de kaders van de Wet verbetering Poortwachter. Wij hebben oog voor de schadelastbeperking aan de kant van de werkgever, maar ook voor de individuele behoeften en mogelijkheden tot herstelbevordering van de werknemer.

Afspraak maken